Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

Delta-controls DPR-2000 cảm biến lưu lượng, cảm biến áp suất.

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”
Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Delta-controls sau:
Đồng hồ đo lưu lượng Delta-Controls
Cảm biến đo lưu lượng Delta-Controls
Thiết bị đo lưu lượng Delta-Controls
Dòng - D- Dạng Màng
Direct/Remote Mount
D-Series Diaphragm Seals
DPR-2000 cảm biến chênh áp
HART Communication
D-Series
DPR-2200 cảm biến áp suất
HART Communication
D-Series


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Cảm biến áp suất DPR-2000 Delta-Controls, 2HT

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”
Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Delta-controls sau:
2HT Pressure Transmitter
HART Communication
Digital Series
387 Pressure Transmitter
4-20mA Output
387 Series
8000 Pressure Transmitter
Weatherproof
8000 Series
8000SAN Pressure Transmitter
Weatherproof
8000SAN Series
DPT-2000 Temperature Transmitter
HART Communication
D-Series


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls

Mua quyền ưu tiên cho tin
ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”
Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Delta-controls sau:
Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls
Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls
Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls
Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls
721 Temperature Switch
Fixed Deadband
Performance Series
Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls
722 Temperature Switch
Adjustable Deadband
Performance Series
Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls
723 Temperature Switch
Adjustable Deadband
Performance Series
Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls
731 Temperature Switch
Fixed Deadband
Performance Series
Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls
732 Temperature Switch
Adjustable Deadband
Performance Series
Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls
733 Temperature Switch
Adjustable Deadband
Performance Series
Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls
734 Temperature Switch
Hi-Lo Switching
Performance Series
Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls
771 Temperature Switch
Fixed Deadband
Performance Series
Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls
772 Temperature Switch
Adjustable Deadband
Performance Series
Cảm biến nhiệt độ S71 Delta-Controls, bộ công tắc nhiệt độ Delta-Controls
773 Temperature Switch
Adjustable Deadband
Performance Series
 Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!
Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 …

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”
Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Delta-controls sau:
Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 …
Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 …
Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 …
Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 …
Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...
201 Pressure Switch
Fixed Deadband
Performance Series
Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...
202 Pressure Switch
Adj. Deadband Narrow
Performance Series
Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...
203 Pressure Switch
Adj. Deadband Wide
Performance Series
Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...
204 Pressure Switch
High Overload
Performance Series
Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...
207 Pressure Switch
Absolute Pressure
Performance Series
Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...
208 Pressure Switch
Open Diaphragm
Performance Series
Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...
209 Pressure Switch
Hygienic Connection
Performance Series
Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...
230 Pressure Switch
Bourdon Tube
Performance Series
Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...
281 Pressure Switch
Hi-Lo Switching
Performance Series
Công tắc áp suất Delta-Controls, 201, 202, 203,204,205 ...
Fixed Deadband
Performance Series
Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!
Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”
Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Vibco sau:
Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco
Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco
Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco
 Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco

CE
  CE-20 - Small Electric Vibrator
  CE-40 - Small Electric Vibrator
  CE-60-200 - Small Electric Vibrator
  CE-60AL - Small Electric Vibrator
  CE-60CI - Small Electric Vibrator
  CE-60 - Small Electric Vibrator
 Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco
SPR
  SPR-10 - Small Electric Vibrator
  SPR-20 - Small Electric Vibrator
  SPR-21 - Small Electric Vibrator
  SPR-40 - Small Electric Vibrator
  SPR-60HD - Small Electric Vibrator
  SPR-60 - Small Electric Vibrator
  SPR-80HD - Small Electric Vibrator
  SPR-80 - Small Electric Vibrator
  SPRT-21-230V - Small Electric Vibrator
  SPRT-21 - Small Electric Vibrator
  SPRT-60-230V - Small Electric Vibrator
  SPRT-60HD-230V - Small Electric Vibrator
  SPRT-60HD - Small Electric Vibrator
  SPRT-60 - Small Electric Vibrator
  SPRT-80-230V - Small Electric Vibrator
  SPRT-80HD-230V - Small Electric Vibrator
  SPRT-80HD - Small Electric Vibrator
  SPRT-80 - Small Electric Vibrator
  SPWT-21-230V - Small Electric Vibrator
  SPWT-21 - Small Electric Vibrator
  SPWT-60-230V - Small Electric Vibrator
  SPWT-60-CE - Small Electric Vibrator
  SPWT-60 - Small Electric Vibrator
  SPWT-80-230V - Small Electric Vibrator
  SPWT-80-CE - Small Electric Vibrator
  SPWT-80 - Small Electric Vibrator
Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco
SCR
  SCR-50 - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-60-200 - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-60-230V - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-60 - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-60AL-230V - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-60AL - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-60CE - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-100-230V - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-100 - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-200-230V - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-200 - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-200CE - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-300-230V - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-300 - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-400-230V - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-400 - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-400CE - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-500-230V - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-500 - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-1000-230V - Adjustable Electric Vibrator
  SCR-1000 - Adjustable Electric Vibrator
  SCRW-400-230V - Adjustable Electric Vibrator
  SCRW-400 - Adjustable Electric Vibrator
Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco
FC
  FC-100-1 - Fan Cooled Electric Vibrator
  FC-100-3 - Fan Cooled Electric Vibrator
  FC-400-1 - Fan Cooled Electric Vibrator
  FC-400-3 - Fan Cooled Electric Vibrator
Động cơ rung Vibco, Mô tơ rung VIBCO, Thiết bị rung Vibco
PX
  2PX-200-3-230V - Explosion Proof Vibrator
  2PX-200-3-460V - Explosion Proof Vibrator
  2PX-450-1 - Explosion Proof Vibrator
  2PX-450-3 - Explosion Proof Vibrator
  4PX-350-3-460V - Explosion Proof Vibrator
  4PX-700-1 - Explosion Proof Vibrator
  4PX-700-3 - Explosion Proof Vibrator
  4PX-2000 - Explosion Proof Vibrator
  4PX-5000 - Explosion Proof Vibrator
SFC
  SFC-100-1 - End Mount Electric Vibrator
  SFC-100-3 - End Mount Electric Vibrator
  SFC-300-1-230V - End Mount Electric Vibrator
  SFC-300-1 - End Mount Electric Vibrator
  SFC-300-3 - End Mount Electric Vibrator
Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Búa rung công nghiệp khí nén dạng bi VIBCO, Pneumatic Ball Vibrator


Mua quyền ưu tiên cho tin

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”
Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Vibco sau:
 Búa rung bi dạng khí nén
Búa rung bi dạng khí nén
Búa rung bi dạng khí nén
Búa rung bi dạng khí nén

Búa rung công nghiệp khí nén dạng bi VIBCO,  Pneumatic Ball Vibrator
Búa rung công nghiệp khí nén dạng bi VIBCO,  Pneumatic Ball Vibrator
Búa rung công nghiệp khí nén dạng bi VIBCO,  Pneumatic Ball Vibrator

BB
  BB-100AL - Búa rung khí nén
  BB-100 - Búa rung khí nén
  BB-130 - Búa rung khí nén
  BB-160AL - Búa rung khí nén
  BB-160 - Búa rung khí nén
  BB-190 - Búa rung khí nén
  BV
  BV-60 - Búa rung khí nén
  BV-130 -Búa rung khí nén
  BV-190 - Búa rung khí nén
  BV-250 - Búa rung khí nén
  BV-320 - Búa rung khí nén
  BV-380 - Búa rung khí nén
  V
  V-19SE - Búa rung khí nén
  V-25SE - Búa rung khí nén
  V-35SE - Búa rung khí nén
  V-41SE - Búa rung khí nén
  V-100 - Búa rung khí nén
  V-130 - Búa rung khí nén
  V-190 - Búa rung khí nén
  V-250 - Búa rung khí nén
  V-320 - Búa rung khí nén
  V-380 - Búa rung khí nén
 Búa rung công nghiệp khí nén dạng bi VIBCO,  Pneumatic Ball Vibrator
Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”
Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0938.214.498 |Mr Cảnh|
Công ty chúng tôi là đại diện phân phối các sản phẩm Vibco sau:
 Búa rung khí nén, búa rung thủy lực, búa rung điện, máy rung, động cơ rung
Bộ rung .....

Model BBS

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Model BVS

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Model FBS

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Models MLT/MHI

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Model VS

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Model VSP

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Model CC

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS

Model CHV

Búa rung khí nén Vibco, Motor rung, động cơ rung Vibco BVS


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!

Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0916.904.114
I email I           canh.ans@ansvietnam.com